Polder update

Polder update


Er is weer veel gebeurd rondom de plannen voor (een weg door) de Gieterse Polder. Tijd voor een update:

- 't Gieters Belang heeft samen met Giethoorn Onderneemt (GO) het college van B&W opgeroepen om alle ontwikkelingen rondom de Gieterse Polder stop te zetten : Wethouder Bram Harmsma heeft hieraan gehoor gegeven en heeft inmiddels de gemeenteraad laten weten dat alles on hold staat en er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen. Eerst een integraal plan. 

- Voor het ontwikkelen van het integrale plan is een Proces bijeenkomsten Gieterse polder en centrumgebied door de gemeente en Landschapsarchitecten Van Paridon x de Groot, waarin ook 't Gieters Belang en GO nauw zullen worden betrokken. Middels onder ander brede bijeenkomsten zal ook het dorp worden betrokken. Wij willen dit traject goed voorbereid instappen en daarom vooraf meer duidelijkheid over de opdracht en doelstellingen krijgen. Zo wordt de  ontsluitingsweg van 't Vonder naar de Nering in de procesomschrijving genoemd als een concrete opgave, zonder melding te maken van mogelijke alternatieve oplossingen. Op verzoek van ons en GO vindt daarom deze week een extra meeting plaats voorafgaand aan de inhoudelijke sessies.

- Onderdeel van onze voorbereiding is om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen m.b.t. de Gieterse Polder. Veel is natuurlijk al bekend geworden in antwoord op ons WOB verzoek (zie Spraakmakende documenten WOB verzoek openbaar ). Echter, we denken dat nog veel relevante informatie ontbreekt. Daarom hebben we bezwaar gemaakt en de ontbrekende informatie opgevraagd bij de gemeente middels deze brief: 2021.09.30 bezwaar besluit WOB verzoek   

Wordt vervolgd...