Parkeren leeft in Giethoorn: veel reacties op enquête

Parkeren leeft in Giethoorn: veel reacties op enquête


Gemeente Steenwijkerland heeft eind vorig jaar een totaalaanpak parkeren aangekondigd. Met vele (mogelijke) maatregelen en 2 basisdoelstellingen: parkeren voor bewoners beschermen en parkeren voor bezoekers beter regelen. Om te inventariseren wat de bewoners van de voorgenomen plannen vinden heeft ’t Gieters Belang een enquête verspreid die ruim 200x is ingevuld. Ook op de informatieavond die de gemeente medio mei organiseerde kwamen veel belangstellenden af die ook daar hun mening konden achterlaten. In de wandelgangen waren veel reacties hoorbaar die vergelijkbaar waren met de enquêteresultaten. Wat viel er zoal op?

 

Bewoners mogen niet opdraaien voor overlast door bezoekers

Een mogelijkheid om parkeren voor bewoners te beschermen is het invoeren van parkeervergunningen. De meningen daarover lopen uiteen: een grote groep wil het niet en ook een grote groep wel. Maar wat beide groepen bindt is dat vrijwel iedereen zegt dat het toch niet zo mag zijn dat bewoners moeten betalen om een probleem op te lossen dat wordt veroorzaakt door bezoekers. Bezoekers die tot nu toe zelfs gratis parkeren. Als er parkeervergunningen worden ingevoerd, dan gratis voor bewoners. Of de kosten ‘verhalen’ op de bezoekers door bv VMR gelden aan te wenden.

Een andere manier om bezoekers parkeren te verbeteren is om lokaal extra parkeerplaatsen te creëren. Dit is bijvoorbeeld het voornemen bij de Frensensteeg en Kloostersteeg. Een goed plan, vindt men, maar dan wel exclusief voor bewoners (en hun gasten). Ook staan de meeste mensen positief tegenover (tijdelijke) extra parkeerplaatsen tegenover de Landije.

 

Betaald parkeren voor bezoekers? Ja en nee

Invoering van betaald parkeren voor bezoekers is een optie die goed wordt ontvangen. Vooral als het bijvoorbeeld alleen in bepaalde perioden/tijden geldt. Echter, er is wel een zorg dat dit voor een verschuiving van de parkeerdruk kan zorgen, indien dit niet overal geldt. Bezoekers zoeken dan vaker de gratis plekken, waardoor bewoners minder plek hebben. Dit zou weer opgelost kunnen worden door (gereserveerde) vergunningsplaatsen voor bewoners.

Waarom geen transferium?

In de plannen van de gemeente komt geen transferium of iets dergelijks voor, maar in de enquête wordt dit juist spontaan vaak geopperd als mogelijkheid om parkerende bezoekers uit het centrum te houden. Genoemde locaties zijn bijvoorbeeld aan de overzijde van het kanaal of bij boerderij Rodermond.

Een transferium aan de overzijde van het kanaal was een aantal jaren geleden ook de wens van de wethouder. In plaats van decentraal parkeren, een Parkeerplaats buiten het dorp waarvan men met bv een shuttlebus naar het dorp kan afreizen. Deze ontwikkeling lijkt meer populair o.a. bij Weerribben/Wieden, Orvelte, Kinderdijk, maar ook in Venetië (Italië) en Monschau (Duitsland) waar juist auto’s buiten de karakteristieke trekpleister worden gehouden. ’t Gieters Belang wil dit graag ism de gemeente verder onderzoeken.

 

Bermparkeren tegengaan? Graag!

Dit is een maatregelen die al direct is uitgevoerd: bosjes plaatsen in de bermen bij de Kerkweg/Bramen. Een goede maatregel, vindt men, al wordt getwijfeld aan de effectiviteit.

 

Die zorgen over de effectiviteit zien we in meerdere vragen terug en in een overall vraag over de totaalaanpak. Welke oplossingen zijn er bijvoorbeeld voor bewoners aan de oostkant van de dorpsgracht? Strenge handhaving wordt essentieel genoemd (alleen een waarschuwing werkt niet bij bezoekers die eenmalig komen). Maar één ding is zeker: parkeren ís een probleem en de meeste bewoners zijn erg blij dat de gemeente dit gaat aanpakken.

Na de succesvolle infoavond gaat de gemeente alle reacties bundelen en beoordelen. ’t Gieters Belang blijft aandringen op een constructieve oplossing, gaat de brede mening vanuit het dorp behartigen en zal het transferium toch nog eens onder de aandacht brengen.

 

Voor alle resultaten zie Enquete Parkeren Giethoorn incl open vragen