Gieters Belang - project Omgevingsvisie Provincie

Omgevingsvisie Provincie

Overijssel is nooit af en de Overijsselse Omgevingsvisie ook niet. Het is een levend document waarover de provincie voortdurend in gesprek is met partners en inwoners.

De provincie Overijssel heeft met de Omgevingsvisie Overijssel het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd.

De Omgevingsvisie beschrijft de koers van de provincie Overijssel op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu en water. Ruimtelijke kwaliteit, Duurzaamheid en Sociale kwaliteit vormen hierin de rode draad.

Vanuit het Gieters Belang is een zienswijze verzonden op deze visie. Helaas was er onvoldoende tijd om deze zienswijze vooraf aan de inwoners van Giethoorn voor te leggen. Bij de reactie hebben wij ons gebaseerd op het Dorpsplan 2030. Voorafgaand en tijdens het schrijven van dit plan alweer enkele jaren geleden is zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de mening van Giethoorn zelf. We gebruiken dit document daarom als uitgangspunt voor meerdere projecten.

Documenten van de provincie:
http://www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke/omgevingsvisie/revisie-0/

Onze zienswijze:                                                                                                              zienswijze omgevingsvisie Overijssel “EDO-zaaknummer 2693484laatste nieuws