Concept Omgevingsvisie Steenwijkerland

Concept Omgevingsvisie Steenwijkerland

Hoe zien vestingstad Steenwijk, de kernen en het landelijk gebied van Steenwijkerland er in 2030 uit? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie Steenwijkerland.

Een Omgevingsvisie is een belangrijk document. Het geeft de richting aan voor ruimtelijke plannen en alles wat daarmee te maken heeft. Inmiddels ligt er een concept van de Omgevingsvisie. Deze is tot stand gekomen na breed overleg met een vertegenwoordiging van diverse partijen, zoals ondernemers, plaatselijk belangen en wijkorganisaties, maar ook buurgemeenten, waterschap en provincie.

Dit concept lag tot 21 februari 2017 ter inzage en het Gieters Belang binnen de reactietermijn een zienswijze verzonden op dit plan. Helaas was er onvoldoende tijd om vooraf de mening van de Gietersen hierover te peilen.

Voor meer informatie:
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/bouwen_en_wonen/Omgevingsvisie_Steenwijkerland

Onze zienswijze:                                                                                                       Inspraakreactie Gieters Belang inzake Omgevingsvisie 2030 Steenwijkerlandlaatste nieuws