Gieters Belang - huishoudelijk regl

 

huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld (en wordt eventueel gewijzigd) conform artikel 18 de Statuten.

Het Huishoudelijk Reglement is laatstelijk aangepast en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 25 mei 2016.

Download het huishoudelijk reglementlaatste nieuws