besteding koppengeld

Besteding koppengeld

De gemeente Steenwijkerland stelt financiële middelen beschikbaar om leefbaarheidsinitiatieven in de kernen en wijken te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde "koppengeld", met een waarde van € 1,90 per inwoner.

Koppengeld is bedoeld om (kleinschalige) projecten te kunnen realiseren; door directe financiering of co-financiering. Voorbeelden in Giethoorn zijn het speeltuintje nabij de Ketstraat en de nieuwe dug-outs bij de sportvelden van svGIETHOORNse.

Het Gieters Belang verzamelt aanvragen voor besteding van het koppengeld en legt deze voorstellen ter beoordeling voor aan de leden. Bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Elke aanwezige, lid of niet-lid heeft in dit geval stemrecht en kan dus meebeslissen. Stemrecht voor niet-leden geldt alleen voor besteding van het koppengeld. Over alle andere zaken die worden voorgelegd in een ALV, kunnen alleen leden beslissen.

Word lid en bepaal mee, uw stem telt!

Zelf een aanvraag indienen voor besteding van het Koppengeld? We ontvangen graag een voorstel via info@gietersbelang.nl
Denk daarbij minimaal aan het volgende:
- omschrijving project
- doelgroep, voor wie is het bedoeld/wie profiteert ervan?
- indicatie van de kosten
- wanneer speelt het?

Voor meer info over koppengeld zie https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Over_Kernen_en_Wijken_beleid/Kernengeld/Koppengeld


Weten waaraan koppengeld is besteed in de afgelopen jaren in Giethoorn? zie https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Alle_kernen_en_wijken/Giethoornlaatste nieuws