Nieuws

Laatste nieuws

De Gieterse Koornmeule komt terug!

Stichting De Gieterse Koornmeule, een ambitieus initiatief van vrijwilligers, is opgericht om de Koornmeule te reconstrueren naar de oorspronkelijke staat. De gemeente heeft met de provincie Overijssel in de Leefbaar Giethoorn Deal geld beschikbaar gesteld om de molenstomp te voorzien van een kap met wieken. De stichting heeft op woensdag 30 november 2022 haar bidbook aangeboden aan wethouder Bram Harmsma.


Woningbouw op locatie Zuiderbasisschool

Nu fusieschool OBS de Punter volop in gebruik is worden er plannen gemaakt voor woningbouw op de locatie van de Zuiderschool. Een mooie plek voor bijvoorbeeld een combinatie van jongeren én ouderen? Toekomstbestendig wonen? Knarrenhof?


Eindjaar nieuwsbrief

Lees hier onze uitgebreide nieuwsbrief met updates over diverse onderwerpen


Update status Gieterse Polder

Na de informatieavonden over de Gieterse Polder medio oktober hebben we niet stilgezeten. We hebben uiteraard contact gehad met de gemeente en met Giethoorn Onderneemt (GO). Samen met GO hebben we de gemeente dringend gevraagd om opheldering over de resterende (on)mogelijkheden, de planning en het besluitvormingsproces.


In vervolg op onder andere de informatie avond over de crisisnoodopvang in hotel Giethoorn, heeft gemeente Steenwijkerland 2 brieven verspreid onder (direct) aanwonenden
laatste nieuws