Nieuws

Laatste nieuws

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland wordt het participatietraject rondom het Toekomstbeeld Gieterse Polder geëvalueerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep. De gemeente wil graag leren van dit participatietraject en vraagt hierbij om uw hulp.  


Uitnodiging: Kom ook naar de ALV

Donderdag 4 april a.s. organiseren wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen in Giethoorn en wat we zoal doen om de belangen van de bewoners te behartigen. Dus voor leden en (nog)niet-leden. Iedereen is welkom om te worden bijgepraat, maar ook zeker om zelf mee te praten over de toekomst van ons mooie dorp.


Enquête totaalaanpak parkeren

Gemeente Steenwijkerland heeft in december een nieuwsbrief verspreid over de voorgenomen totaalaanpak parkeren. Doel is primair de parkerende bewoners te scheiden van de parkerende bezoeker, om daarmee de overlast te beperken. Om de belangen van inwoners goed te kunnen vertegenwoordigen hebben wij een enquête opgesteld. We horen graag uw mening! (uiterlijk 14 april 2024)


Naar aanleiding van de Politieke markt d.d. 6 februari waar de technische herziening bestemmingsplan is behandeld (ondanks ons aandringen om de behandeling uit te stellen) hebben wij behoefte gevoeld om onze standpunten nader toe te lichten in een brief aan de woordvoerder van de raadsfractie en de fractievoorzitters.


De bestemming van 42 percelen, verspreid in Giethoorn, wordt aangepast of gewijzigd. Het gaat om percelen verspreid over de Beulakerweg, Binnenpad, Ds. T.O. Hylkemaweg, Langesteeg, Maaiensteeg, Molenweg en Zuiderpad. Zo wordt bijvoorbeeld aan de locaties aan de Ds. T.O. Hylkemaweg ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ aan de bestemming toegevoegd. Voor een aantal percelen aan Binnenpad wordt ‘verhuur van pleziervaartuigen uitsluitend aan eigen gasten van een Bed & Breakfast of appartement’ toegevoegd.
laatste nieuws