Nieuws

Laatste nieuws

Gisterenavond is in vervolg op de Politieke Markt van vorige week het Blauwgroen Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrumgebied besproken in de gemeenteraad. Zowel de oppositie als ook de coalitie stelden voor om het raadsvoorstel aan te passen! Belangrijkste conclusie:


Woensdagavond 24 mei a.s. organiseren wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda is als volgt:


Kom mee met GO en GB! Wij gaan inspreken bij de gemeenteraad als het plan Groenblauw hart voor Giethoorn wordt behandeld. Zoveel mogelijk inwoners in het publiek laat zien waar ons dorp voor staat!


“We gaan voor het beste plan voor Giethoorn” waren de veelbelovende woorden van wethouder Bram Harmsma op 16 februari jl. tijdens de zeer druk bezochte inspraakavond over de Gieterse Polder en het centrumgebied, die gezamenlijk werd georganiseerd door ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en gemeente Steenwijkerland. Is het gelukt? Oordeel zelf.


Woensdag 24 mei a.s. kijken we tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering terug, maar vooral vooruit. Wordt bijgepraat over de status van de Gieterse Polder, de loswal, parkeren, vaarbeleid etc. etc. En stem mee over de besteding van het Koppengeld.