Nieuws

Laatste nieuws

Aanvaarbeveiliging: update

't Gieters Belang, GO en de gemeente maken zaterdag 19 januari 2019 een rondvaart om gezamenlijk te komen tot een geoptimaliseerde versie van de test aanvaarbeveiliging.


Veel vragen over nieuw vaarbeleid

De informatieavond van de gemeente Steenwijkerland op 17 december jl. is zeer goed bezocht.


Afgelopen week publiceerden de gemeente Steenwijkerland, GO en 't Gieters Belang samen een artikel in het Gieters Ni'js over de samenwerking, de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen en uitdagingen voor 2019.


Giethoorn heeft relatief veel essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte. Omdat er geen oplossing is voor deze ziekte zullen de aangetaste bomen worden gekapt en daar waar mogelijk worden herplant.


UITNODIGING: Maandag 17 december as.

Het bootverhuur- en vaarbeleid is een belangrijk onderwerp binnen de Gebiedsaanpak Giethoorn. Samen met de inwoners en ondernemers in Giethoorn wil de gemeente hier in 2019 verder vorm aan geven. Daarvoor heeft het college van B&W een Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn opgesteld. In deze notitie staat beschreven welke stappen we in 2019 willen zetten om dit beleid te ontwikkelen.
laatste nieuws