Nieuws

Laatste nieuws

Gemeente Steenwijkerland heeft eind vorig jaar een totaalaanpak parkeren aangekondigd. Met vele (mogelijke) maatregelen en 2 basisdoelstellingen: parkeren voor bewoners beschermen en parkeren voor bezoekers beter regelen. Om te inventariseren wat de bewoners van de voorgenomen plannen vinden heeft ’t Gieters Belang een enquête verspreid die ruim 200x is ingevuld. Ook op de informatieavond die de gemeente medio mei organiseerde kwamen veel belangstellenden af die ook daar hun mening konden achterlaten. In de wandelgangen waren veel reacties hoorbaar die vergelijkbaar waren met de enquêteresultaten. Wat viel er zoal op?


Herdenken en Vieren

In 2024 en 2025 vieren we 80 jaar vrijheid, een mijlpaal die ons allen verenigt. Het Comité 4 en 5 mei Giethoorn nodigt je uit om dit samen met ons te vieren.


In opdracht van de gemeente Steenwijkerland wordt het participatietraject rondom het Toekomstbeeld Gieterse Polder geëvalueerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep. De gemeente wil graag leren van dit participatietraject en vraagt hierbij om uw hulp.  


Uitnodiging: Kom ook naar de ALV

Donderdag 4 april a.s. organiseren wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen in Giethoorn en wat we zoal doen om de belangen van de bewoners te behartigen. Dus voor leden en (nog)niet-leden. Iedereen is welkom om te worden bijgepraat, maar ook zeker om zelf mee te praten over de toekomst van ons mooie dorp.


Enquête totaalaanpak parkeren

Gemeente Steenwijkerland heeft in december een nieuwsbrief verspreid over de voorgenomen totaalaanpak parkeren. Doel is primair de parkerende bewoners te scheiden van de parkerende bezoeker, om daarmee de overlast te beperken. Om de belangen van inwoners goed te kunnen vertegenwoordigen hebben wij een enquête opgesteld. We horen graag uw mening! (uiterlijk 14 april 2024)