Project enquête

Enquête

Het Gieters Belang zet zich in voor alle inwoners van Giethoorn. We kijken naar de wensen van de grote meerderheid, zonder de minderheid uit het oog te verliezen.

Graag willen we horen wat er onder de bevolking leeft en zullen dan ook op verschillende manieren deze informatie halen maar hopen ook dat u komt brengen.

Informatie halen

Momenteel zijn we binnen de commissie Communicatie bezig om verschillende manieren te bedenken waarop we informatie kunnen halen. Middels een enquête, tijdens de zomermarkt, een georganiseerde middag of avond, bezoek aan verenigingen…? Ideeën genoeg met als doel iedereen en kans te geven zich te laten horen en het Gieters Belang te laten weten wat belangrijk is voor ons dorp.

Informatie brengen

Ideeën, knelpunten of andere zaken kunnen altijd gemeld worden bij een bekende uit het team of via het mailadres info@gietersbelang.nl. Foto's en/of andere bijlagen ter verduidelijking zijn natuurlijk welkom. Anonieme meldingen of klachten over bijvoorbeeld de buurman nemen we niet in behandeling.

Onderwerpen waarmee we aan de slag gaan worden vermeld onder PROJECTEN. In uitzonderlijke, spoedeisende gevallen neemt het Dagelijks Bestuur direct zaken in behandeling.