Whatsapp buurtpreventie

Whatsapp buurtpreventie

WABP staat voor WhatsApp buurtpreventie (www.wabp.nl). Een WABP-groep is een WhatsApp-groep waarin buurtgenoten elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon. De politie meldt dat inbrekers wijken met actieve WABP-groepen vaker links laten liggen.

Om effectief te zijn is samenwerking essentieel, zowel binnen een groep als tussen de verschillende groepen.  In Giethoorn waren al verschillende straten of buurten gestart met een WABP-groep. Op initiatief van ´t Gieters Belang is de uitrol van een aantal nieuwe Whatsapp Buurt Preventie (WABP) groepen voltooid. Naast de vier bestaande groepen zijn er zes groepen toegevoegd. In de tien groepen zijn zo´n driehonderd deelnemers vertegenwoordigd.

WABP wijken

De tien groepen zijn door een beheerdersgroep verbonden. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit de buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende WABP-groepen via de beheerders belangrijk is.

Door samen te werken maken we onze buurt veiliger, voor burgers en door burgers!

Wilt u zich aanmelden voor een WABP-groep in Giethoorn, stuur een mail naar info@gietersbelang.nl met je naam, telefoonnummer. Zelf een groep starten? Stuur dan ook een mail. 

WABP laatste nieuws