Vervolg op brief en WOB verzoek: 'geen onomkeerbare besluiten'

Vervolg op brief en WOB verzoek: 'geen onomkeerbare besluiten'


We hebben een reactie ontvangen van de gemeente Steenwijkerland op onze brief waarin we onze zorgen uiten over het proces rondom de inrichting van de Gieterse Polder en op ons WOB verzoek hierover. In reactie op onze zorgen licht de gemeente het proces en de inbreng van het dorp nader toe en bevestigt nog eens de toezegging van de weghouder dat "we geen onomkeerbare besluiten nemen voordat we het proces rondom de ideeën over de Gieterse Polder hebben afgerond". Een eerste 'voorlichtingsavond' met bewoners rondom het Vonder staat inmiddels gepland (8 juli a.s.) en ook 't Gieters Belang is hiervoor uitgenodigd.

Tot onze verbazing was de reactie op ons WOB verzoek dat deze werd opgeschort, omdat we het verzoek (na bij de gemeente gecheckt te hebben of dat voldoende was) alleen digitaal hadden ingediend. En er werd ons gevraagd om het WOB verzoek nader toe te lichten. Om te voorkomen dat we nog meer tijd verliezen terwijl het proces 'gewoon doorgaat', hebben we uiteraard vrijwel direct onze reactie (digitaal en per post) verstuurd. Door op de rode teksten te klikken kunt u de 3 documenten inzien.

Brief gemeente: reactie op zorgen GB

Brief gemeente: reactie op WOB verzoek

Brief GB: reactie op opschorten WOB verzoek