Weggebruikers oude Beulakerweg willen maatregelen om onveilige situatie te verbeteren

Weggebruikers oude Beulakerweg willen maatregelen om onveilige situatie te verbeteren


Hij is er nu bijna 1,5 jaar, de Giethoorn Express, de extra busdienst voor toeristen, om de reguliere lijn 70 te ontlasten. Een initiatief dat vooral rond de oude Beulakerweg veel vragen opriep over met name de veiligheid. Maar hoeveel klachten zijn er dan? Wat vindt men überhaupt van de veiligheid daar ter plaatse? En waar wordt die door beïnvloed en mogelijk verbeterd? Om dit eindelijk eens goed in kaart te brengen heeft ’t Gieters Belang een enquête gehouden. Niet alleen onder bewoners op het traject, maar onder alle inwoners van Giethoorn, natuurlijk gefocust op de regelmatige gebruikers van de oude Beulakerweg. De enquête leverde meer dan 260 reacties op, waarvan ca. 100 van bewoners, waaronder natuurlijk ook ondernemers.

Bussen, trekkers en scholieren

Over de veiligheid voor automobilisten verschillen de meningen nogal, maar over de situatie voor voetgangers en fietsers is de uitkomst heel duidelijk: onveilig. De meerderheid van de respondenten (62%) vindt het onveilig tot zeer onveilig. Van de mensen die regelmatig als fietser of voetganger daar komen vindt 72% het onveilig. Ook bijna driekwart van de aanwonenden beoordeelt de situatie als onveilig tot zeer onveilig. Vooral voor kinderen. In de toelichtingen worden als oorzaken vaak de hard rijdende bussen en trekkers genoemd, evenals slechte verlichting en gevaarlijke bermen. Maar men steekt ook de hand in eigen boezem: ook aanwonenden rijden soms te hard of parkeren langs de weg. En regelmatig fietsen scholieren breeduit op de weg.

Geen flitspaal graag

Gevraagd is welke opties men wenselijk vindt om de veiligheid te verbeteren. Vooral aanwonenden willen maatregelen en zouden vooral graag zien dat landbouwverkeer voortaan een andere route neemt en/of de oude Beulakerweg alleen toegankelijk maken voor bestemmingsverkeer of een 30km zone instellen. In toelichtingen werden ook de bussen vaak genoemd (minder hard rijden en andere route) en er werd bijvoorbeeld gesuggereerd om gekleurde fietsstroken en voetpaden aan te leggen en parkeren langs de weg te verbieden. Het minst populair blijkt het plaatsen van een flitspaal.  

Giethoorn Express naar provinciale weg

Met name aanwonenden zijn zeer uitgesproken over de impact van de Giethoorn Express: 77% vindt dat deze de veiligheid (sterk) heeft verslechterd. Vooral voor fietsers en voetgangers. Er zijn te veel bussen, ze zijn te lang, rijden (veel) te hard en kijken niet uit. En waarom al die haltes in Noord als vrijwel iedereen in Zuid uitstapt? Een grote meerderheid – ook onder niet aanwonenden – wil dan ook dat de route van de Giethoorn Express wordt gewijzigd en de oude Beulakerweg geheel (1e voorkeur) of gedeeltelijk (2e voorkeur) overslaat. Slechts 15% wil de oorspronkelijke route behouden.

Vooruitlopend op de uitkomsten van de enquête is de gemeente Steenwijkerland inmiddels een pilot gestart waarbij vanaf Steenwijk de provinciale weg wordt gekozen en alleen de haltes Harmonie, Lindenhof en Kerkweg worden aangedaan. In de ogen van de respondenten zal dit een verbetering zijn, maar veel liever wil men dat de Oude Beulakerweg geheel wordt overgeslagen en in Noord alleen bij halte Groene Kruis wordt gestopt, waarna de bus direct doorrijdt naar Zuid.

Gevraagd naar andere mogelijkheden werd vaak een combinatie genoemd: als uitgangspunt de provinciale weg, maar wel zorgen voor haltes of afslaan ter hoogte van de hotels en dan weer terug. Deze optie was vooraf met de provincie besproken en bewust niet in de enquête opgenomen. Haltes langs de weg leiden tot voetgangers aldaar en een keerpunt voor de bus is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid. Een andere vaker gedane suggestie was om helemaal niet in Noord te stoppen en in 1x door te rijden naar Zuid, waar immers de meeste toeristen uitstappen.

Tenslotte is gevraagd of men zelf ook wel eens gebruik maakt van de Giethoorn Express. Slechts 10% van de respondenten stapt minimaal 1x per maand in. Mocht de route permanent worden gewijzigd, dan is er natuurlijk altijd nog lijn 70. Die hopelijk voortaan – net als iedereen – wat minder hard voorbij scheurt…

N.B. bent u benieuwd naar de volledige resultaten in detail?
Deze kunt u hier inzien.