Enquête totaalaanpak parkeren

Enquête totaalaanpak parkeren


Gemeente Steenwijkerland heeft in december een nieuwsbrief verspreid over de voorgenomen totaalaanpak parkeren. Doel is primair de parkerende bewoners te scheiden van de parkerende bezoeker, om daarmee de overlast te beperken.

Het voorgenomen beleid bestaat uit stappen voor de korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn zullen extra bewonersplekken worden gerealiseerd, wordt bermparkeren tegengegaan en wordt het dynamisch parkeersysteem uitgebreid. Op middellange termijn gaat het om een vergunningensysteem voor bewoners en hun gasten in het centrum, in combinatie met betaald parkeren voor bezoekers op P1 en P2 (groen).

De plannen op langere termijn zijn mede afhankelijk van grondaankopen, bestemmingplan wijzigingen etc., zoals een rotonde en aanpassing van P1 en de parkeerplaats bij de Plus.
Om de belangen van bewoners zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen hebben we een enquête opgesteld over de plannen voor de korte en middellange termijn. We willen immers de meningen goed in kaart hebben vóór de inloopbijeenkomst die de gemeente binnenkort zal organiseren. De datum hiervan is nog niet bekend.
We vernemen heel graag uw mening via deze enquête: SurveyMonkey parkeren Giethoorn (https://nl.surveymonkey.com/r/GPXD5P5)

U kunt de enquête invullen t/m 14 april 2024laatste nieuws