Minder gladheidsbestrijding De Wilgen en Bartus Warnersweg

Minder gladheidsbestrijding De Wilgen en Bartus Warnersweg


Van gemeente Steenwijkerland ontvingen wij deze mededeling over de gladheidsbestrijding op de Wilgen en de Bartus Warnersweg:

"Hierbij breng ik u op de hoogte van een tweetal wijzigingen in de routes
die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding, dat
volgende week ter vaststelling is geagendeerd voor het College. Door de
realisatie van de nieuwe school zijn de routes De Wilgen en de Bartus
Warnersweg (doodlopende deel naar school) van de eerste ronde van de
gladheidsbestrijding gehaald. Deze beide routes waren conform het beleid
als schoolroutes bekend en daarom maakten ze deel uit van de eerste
ronde.  Nu dat niet meer zo is, krijgen ze een lagere prioriteit."