Crisisnoodopvang asielzoekers in Hotel Giethoorn

Crisisnoodopvang asielzoekers in Hotel Giethoorn


De gemeente Steenwijkerland gaat tijdelijk 75 asielzoekers opvangen in Hotel Giethoorn aan de Petersteeg. Het gaat om crisisnoodopvang voor de maanden november en december. De opvang moet verlichting bieden aan de overvolle opvanglocaties op andere plekken in het land. Burgemeester Rob Bats: ‘Op alle gemeenten is een dringend beroep gedaan om te kijken naar locaties voor crisisnoodopvang. Bedoeld om tijdelijk onderdak te bieden aan mensen die in ons land asiel hebben aangevraagd, in de procedure zitten maar niet terecht kunnen bij de opvangplekken van het COA omdat die op dit moment niet beschikbaar zijn'.
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd en op dinsdagavond 11 oktober wordt er een inloopavond georganiseerd in Kulturhus De Eendracht van 19.00 tot 21.00 uur. Zie voor meer informatie de Brief crisisnoodopvang Hotel Giethoorn hierin staat ook een link naar de site van de gemeente met meer informatie en contactgegevens.