Uitspraak over WOB-procedure: Gemeente volgt adviezen bezwaarcommissie niet volledig op

Uitspraak over WOB-procedure: Gemeente volgt adviezen bezwaarcommissie niet volledig op


Afgelopen week heeft de onafhankelijke commissie bezwaarschriften uitspraak gedaan over ons bezwaar inzake ons WOB verzoek over de Gieterse Polder. De hoofdpunten van ons bezwaar gingen om de onvolledigheid van de ontvangen informatie en het daarin weglakken van grote delen van ontvangen documenten. Met in achtneming van de adviezen van de bezwaarcommissie en de in een later stadium alsnog gedeelde informatie acht de commissie dat de juridische bezwaren ongegrond zijn.

't Gieters Belang is blij te vernemen dat de commissie op alle ingebrachte punten de gemeente corrigeert dat ze onvolledig is geweest. Met name is duidelijk dat de argumenten en motiveringen om geen informatie te verstrekken, volgens de commissie ontoereikend zijn geweest. Inhoudelijk doet de commissie geen uitspraak over de volledigheid.

We betreuren dat het college desondanks niet alle adviezen van de commissie opvolgt, maar de indruk in de media wekt volledig, transparant en correct te hebben gehandeld. Ook vinden we het vreemd en teleurstellend dat de gemeente eerst de media heeft opgezocht met de voor haar positieve uitkomst en pas enkele dagen later de betrokkenen heeft geïnformeerd, zodat we het nieuws via de media moesten vernemen.

Het door 't Gieters Belang ingediende WOB-verzoek heeft zeker relevante inzichten opgeleverd en dankzij het bezwaarschrift is vlak voor de hoorzitting wederom waardevolle informatie ontvangen. Hierdoor is er op dit moment voldoende inzicht in de voorgenomen plannen.

We hebben via de media vernomen dat het college heeft geleerd van dit WOB traject Gieterse Polder en nu met alle partijen een zorgvuldiger traject wil doorlopen. ‘t Gieters Belang  participeert in het opgezette traject.

We vertrouwen op een voor alle betrokkenen gebalanceerde uitkomst waar de invulling van de Gieterse polder wordt getoetst aan de breedgedragen Toekomstvisie Giethoorn.