Oproep voor behoud bootroutes oud papier

Oproep voor behoud bootroutes oud papier


Er zijn veel reacties gekomen op het besluit van de Rova om te stoppen met vrijwilligers bij het ophalen van oud papier. En vooral het besluit om tegelijkertijd de bootroutes op te heffen is niet in goede aarde gevallen. Uit een door ons gehouden poll blijkt overduidelijk de wens om de bootroutes te behouden. Voor veel bewoners aan de Dorpsgracht is het zonder bootroutes praktisch ondoenlijk om, op een duurzame manier, van de afvalstroom oud-papier af te komen. ’t Gieters Belang vraagt daarom, uit hoofde van de bewoners aan de grachten aan het college van Burgemeester en Wethouders of de bootroute voor het inzamelen van oud-papier mag blijven bestaan. We willen graag over dit onderwerp, en alle facetten die aan de inzameling van oud-papier gerelateerd zijn, in gesprek met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar. Onze inzet hierbij is uiteraard om de bootroutes oud-papier te behouden.

Lees hier onze brief aan de gemeente: 2022.02.09 Vervallen van bootroute oud-papier,- en kartoninzameling Giethoorn