ALV verplaatst naar najaar

ALV verplaatst naar najaar


Wij, het bestuur van 't Gieters Belang, waren van plan om medio april de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren. Corona proof natuurlijk, dus online, bijvoorbeeld via Zoom.

Maar we hebben ons bedacht, omdat we merken dat bij dergelijke online ALV's etc. de opkomst en vooral de interactie veel minder is dan bij een 'gewone' ALV. En dat vinden we jammer, omdat we het juist zo'n goed middel vinden om met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar goed bij te praten en te discussiëren over de toekomst van Giethoorn.

Daarom stellen we de ALV uit tot het najaar, ervan uitgaande dat we deze dan weer 'live' kunnen organiseren. We denken dat it voor alle betrokkenen de beste oplossing is, maar officieel zijn we dan wel te laat. Dus mocht iemand serieuze bezwaren hebben, laat het dan weten.

Natuurlijk is onze ALV weer toegankelijk voor leden én niet-leden. Verschil is alleen dat niet-leden niet over alle onderwerpen mogen stemmen. Wél over bijvoorbeeld de verdeling van het zogenaamde Koppengeld, een jaarlijks terugkerend agendapunt.

Vooraf kunnen uiteraard weer verzoeken tot Koppengeld worden ingediend. Kijk voor meer informatie hierover op  https://www.gietersbelang.nl/artikel/project-besteding-koppengeld

Tenslotte even een mededeling van onze penningmeesters: de contributie zal eind mei worden geïnd. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!