Een terugblik op het corona jaar: het jaar van de toekomstvisie, vaarbeleid, parkeerpilots en meer

Een terugblik op het corona jaar: het jaar van de toekomstvisie, vaarbeleid, parkeerpilots en meer


Terwijl de hele wereld werd beheerst door corona was het in Giethoorn in het afgelopen jaar soms moeilijk om wat verder in te toekomst te kijken. De actualiteit – heel stille perioden afgewisseld door heel drukke perioden – dwong iedereen om vooral op de korte termijn te focussen. Ook ’t Gieters Belang. We hebben diverse malen onze zorgen geuit bij de gemeente. Bijvoorbeeld over de haalbaarheid van 1,5 meter afstand langs de gracht en over de impact van maatregelen zoals het 1-richtingsverkeer, het fietsverbod en vaarbeperkingen voor bewoners. Gelukkig zijn er ook belangrijke stappen gezet voor de verdere toekomst van Giethoorn.

Allereerst natuurlijk de Toekomstvisie Giethoorn. Een groot project waarin gemeente Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt (GO) en ’t Gieters Belang nauw samenwerkten. In februari waren de eerste inloopmomenten waar veel waardevolle input en feedback van inwoners is opgehaald. Diverse conceptversies, afstemmingen en aanpassingen later lag uiteindelijk in september de definitieve Toekomstvisie Giethoorn klaar om ondertekend te worden door de 3 partijen. Vervolgens is deze officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van Giethoorn.

Helaas is het niet gelukt om in dezelfde samenwerkingsvorm een breed gedragen nieuw vaarbeleid op te stellen. Na diverse pogingen om op één lijn te komen is de gemeente alleen verder gegaan. In september presenteerde de gemeente haar eerste plannen. Met een strakke planning: ingangsdatum 1 januari en een zeer korte termijn om te reageren. ’t Gieters Belang heeft direct uitstel gevraagd met als doel meer tijd om middels een enquête te kunnen onderzoeken wat de inwoners van Giethoorn van de plannen vinden. Op basis van de massale, uitgebreide en vaak ook zeer betrokken reacties hebben wij een aantal concrete verbetervoorstellen gedaan die op belangrijke punten zijn overgenomen. We zijn blij dat het nieuwe beleid uiteindelijk in december is goedgekeurd door de gemeenteraad en inmiddels dus ook in werking is. Maar we maken ons wel zorgen over de effectiviteit van het beleid: zal dit echt de druk op de Dorpsgracht verminderen? Wethouders Harmsma heeft ons toegezegd dat er eind 2021 een evaluatie komt en zo nodig aanpassingen.

Tijdens dezelfde raadvergadering in december is een ander heel belangrijk voorstel aangenomen: extra budget voor de bouw van de fusieschool. De tekeningen lagen al lang te wachten, maar nu gaat het er echt van komen. De eerste werkzaamheden op de bouwlocatie zijn gestart!

Het vaarbeleid is niet het enige onderwerp waarover ’t Gieters Belang afgelopen jaar heeft ingesproken bij de gemeenteraad. In februari sprak ‘t Gieters Belang voorzitter Evert van Dijk tijdens de Politieke Markt over duurzame energie. Een aantal betrokken leden van ’t Gieters Belang houdt zich inmiddels samen met de gemeente  bezig met de vraag hoe duurzame energie er uit zou kunnen zien in Giethoorn. 

In het voorjaar hebben wij ons onder andere hard gemaakt voor een oplossing voor robotmaaiers. We vernamen van diverse inwoners dat de gemeente zeer streng optrad tegen bewoners langs de gracht die beschermingslatjes op de beschoeiing hadden aangebracht om te voorkomen dat hun robotmaaiers in de gracht terecht zouden komen. Een bizarre situatie waartegen we direct hebben geageerd:Robotmaaiers zorgen er - op een geluidsarme manier – juist voor dat de gazons in het karakteristieke dorpsgezicht er altijd mooi bij liggen.

In mei zou in Giethoorn voor het eerst een eigen Dodenherdenking worden georganiseerd. ’t Gieters Belang heeft een bijdrage geleverd door in januari een peiling te houden: is er voldoende interesse om in Giethoorn een eigen Dodenherdenking te organiseren? Dat blijkt er zeker. Diverse inwoners boden hulp aan en allerlei plannen werden opgezet. Helaas kon wegens corona de herdenking niet doorgaan. De stichting (in oprichting) bereidt zich inmiddels voor op een herdenking in 2022.

Wat in mei gelukkig wel door kon gaan is de presentatie van de eerste schetsen voor de Brink 2.0.  Een mooi plan gedragen door buurtbewoners en ondersteund door o.a. ’t Gieters Belang. De plannen zijn inmiddels gerealiseerd en de Brink ligt er prachtig bij. De nieuwe speeltoestellen worden met veel enthousiasme gebruikt door kinderen uit de buurt. Een officiële opening volgt op een later moment. 

Ook is het Koppengeld verdeeld. 3 voorstellen zijn gehonoreerd: er ging geld naar de Brink 2.0; er is een bijdrage geleverd aan een overkapping voor scootmobielen bij de Buuzepolle en voor het oprichten van stichting De Koornmeule.

De afgelopen jaar ingezette pilot met parkeerborden etc. wordt uitgebreid met een digitaal systeem op een eerste locatie (grote parkeerplaats). We hadden gehoopt op een snellere uitrol en zullen ons hard blijven maken voor een goed functionerend parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers.

Ook de sanering van de verontreiniging bij de gaswinning De Klosse blijven we op de voet volgen. Wij hebben nauw contact met de NAM die ons heeft beloofd dat alles voor 2025 zal zijn volbracht. Ondanks Corona loopt alles volgens planning.

Na lange tijd van voorbereiding is in december tenslotte gestart met het vervangen van bruggen en vonders en het opknappen van het pad langs de gracht. Door onder andere onze deelname in de werkgroep zien we erop toe dat de plannen passen in het beeldkwaliteitsplan (een visualisatie van hoe Giethoorn er in het ideale geval uit ziet, is onderdeel van de Toekomstvisie). In lijn met het beeldkwaliteitsplan wordt ook de verlichting langs het pad vernieuwd en wordt kritisch gekeken naar reclame uitingen. In het ideaalplaatje passen natuurlijk ook authentieke houten punters. We zijn dan ook blij dat het door ons gesteunde subsidievoorstel voor nieuwe houten punters is aangenomen. De eerste met subsidie aangekochte (particuliere) punter is op dit moment in aanbouw. Hopelijk zullen er nog vele volgen.

Er liggen nog steeds een paar grote thema’s op tafel, waaronder de inslib problematiek van de zijsloten en de ontwikkeling van omgeving Jonenweg en Kerkweg/Polder.

Wat er ook gebeurt, ’t Gieters Belang blijft zich inzetten voor ons mooie dorp en de belangen behartigen van bewoners én ondernemers. Zoveel mogelijk samen met gemeente Steenwijkerland en natuurlijk Giethoorn Onderneemt.