Herhaalde oproep om handhaving

Herhaalde oproep om handhaving


In reactie op onze brief aan de gemeente d.d. 27 juli jl. waarin wij dringend verzoeken om handhaving van de vaarverordening hebben wij inmiddels een brief terug ontvangen waarin de burgemeester en secretaris aangeven dat wel degelijk wordt gehandhaafd. Wat ook door de pers wederom is opgepakt. Omdat wij echter vinden dat met deze brief onze oproep en vragen onvoldoende zijn beantwoord, hebben wij een herhaald verzoek om handhaving en rapportage hiervan gedaan. Lees hier de volledige brief.