Uitnodiging ALV: ook voor (nog) niet-leden

Uitnodiging ALV: ook voor (nog) niet-leden


Het bestuur van 't Gieters Belang nodigt alle geïnteresseerden graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 op donderdagavond 21 maart a.s. vanaf 20.00 uur in Kulturhus De Eendracht. Tijdens deze avond praten wij u bij en vernemen uiteraard graag uw mening. Het eerste deel van de vergadering is exclusief voor leden en ereleden. EEn van de onderwerpen dit deel is de bestuursopvolging. Dit jaar zijn vice-voorzitter Manette Baggen, penningmeester Ron Neymann en algemeen bestuurslid Claudia Keijzer elk aftredend en herkiesbaar. Algemeen bestuurslid Steven Bunt treedt af en is niet herkiesbaar. Nieuw aangemeld bestuurslid is Bert Meijerink in de functie van 2e penningmeester. 
Eventuele kandidaten hebben zich kunnen melden vóór 20 maart bij het secretariaat.

Na de pauze zijn ook (nog) niet-leden van harte welkom. Ook zij mogen stemmen over het bestedingsvoorstel van het Koppengeld.