Provincie stemt in met bijdrage aan bidbook

Provincie stemt in met bijdrage aan bidbook


De gemeente had al budget gereserveerd, maar het was nog wachten op de bijdrage van de provincie, maar die is nu ook akkoord: de uitvoering van (een deel van ) de projecten uit het bidbook kan doorgaan. Uiteraard houden we e.e.a. scherp in de gaten en houden de gemeente aan de afspraak om de lokale partijen vroeg en nauw te betrekken in de besluitvorming. Zie ook het artikel in De Stentor hierover.