Officiële reactie op de bestedingsrichting van de maatregelen uit het Bidboek ten behoeve van de Politieke Markt d.d. 05.02.2019

Officiële reactie op de bestedingsrichting van de maatregelen uit het Bidboek ten behoeve van de Politieke Markt d.d. 05.02.2019


Vanavond is tijdens de Politieke Markt in de Gemeenteraad uitgebreid gesproken over de voorgestelde bestedingsrichtingen waarover volgende week zal worden gestemd. Voorafgaand hierop heeft 't Gieters Belang met alle partijen onze mening en ideeën hierover gedeeld. Om dit te formaliseren hebben we vandaag hierover ook een officiële reactie gestuurd naar het college en de raad. Diverse partijen hebben kritische vragen gesteld aan wethouder Bram Harmsma, onder andere naar aanleiding van deze brief. De wethouder gaf aan zich te herkennen in de brief en deze te beschouwen als een oproep waarnaar hij zal luisteren. In antwoord op een vraag vanuit de D66 gaf hij o.a. aan dat hij er alles aan wil doen om te voorkomen dat het in Giethoorn nog drukker wordt. Maar ook dat toename van toerisme een feit is en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. In antwoord op een vraag van het CDA over de timing belooft hij dat er voor de zomer een draft visie op Giethoorn gereed zal zijn. Bovendien heeft Harmsma toegezegd dat 't Gieters Belang voortaan betrokken zal worden bij de besluitvorming over Giethoorn!