UITNODIGING: Maandag 17 december as.

UITNODIGING: Maandag 17 december as.


Het bootverhuur- en vaarbeleid is een belangrijk onderwerp binnen de Gebiedsaanpak Giethoorn. Samen met de inwoners en ondernemers in Giethoorn wil de gemeente hier in 2019 verder vorm aan geven.
Daarvoor heeft het college van B&W een Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn opgesteld. In deze notitie staat beschreven welke stappen we in 2019 willen zetten om dit beleid te ontwikkelen.

Maandagavond 17 december a.s. organiseren we in de Buuzepolle in Giethoorn vanaf 19.45 uur een bijeenkomst.

We lichten dan de denklijnen over het bootverhuur- en vaarbeleid in Giethoorn toe. Het doel van de bijeenkomst is om de werkgroep Varen, de vergunninghouders en overige belangstellenden te informeren over de stappen die we in 2019 nemen.

Programma

19.45 uur            Inloop

20.00 uur            Opening: welkom en toelichting op het programma

20.10 uur            Presentatie notitie Denklijnen Verhuur- en vaarbeleid Giethoorn

20.40 uur            Informatieve vragen vanuit de zaal

21.00 uur            Planning in 2019

21.15 uur            Sluiting

Kijk hier voor de officiele uitnodiging van de gemeente.

Vanaf dinsdag 18 december a.s. is de notitie Denklijnen Verhuur- en vaarbeleid Giethoorn te downloaden op www.steenwijkerland.nl/giethoorn.

 

Reacties kunt u mailen aan giethoorn@steenwijkerland.nl Deze reactie worden met de werkgroep Varen gedeeld