Deal of geen deal. Wij gaan door!

Deal of geen deal. Wij gaan door!


De regiodeal, het bidbook of hoe het ook werd genoemd; iedereen had er zijn mond van vol. € 27 miljoen, daar ging het om, maar het geld komt er niet. Het is toegekend aan een aantal projecten in Twente, waar het ongetwijfeld goed zal worden besteed.

De gemeente Steenwijkerland heeft wel aangegeven dat desondanks een deel van de projecten uit het bidbook wel zal worden uitgevoerd. Welke weten we nog niet, maar vinden we natuurlijk zeer relevant, omdat wij vrezen dat bepaalde projecten een negatieve invloed zullen hebben op de leefbaarheid in Giethoorn.

Gelukkig is er voor de Gebiedsgericht aanpak Giethoorn al in een veel eerder stadium veel geld gereserveerd: in de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor Giethoorn € 5,9 miljoen opgenomen. Daar bovenop is nog een zogenaamde claim van € 5,1 miljoen ingediend. Voorzitter en vice-voorzitter van ’t Gieters Belang hebben recent gesproken met betrokken wethouders waarin werd gedeeld dat deze gelden los staan van de regiodeal.

Dus deal of geen deal, daar gaan we in snel tempo mee verder. Samen met GO (Giethoorn Onderneemt) en de gemeente uiteraard. De succesvolle samenwerking tussen deze 3 partijen zetten we heel graag voort. Met als hoogste prioriteit het ontwikkelen van een actuele visie op Giethoorn, met daarin belangrijke thema’s als varen, verblijven, veiligheid, parkeren etc.