Zienswijze ontwerpbestemmingsplan basisschool

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan basisschool


’t Gieters Belang heeft half november haar zienswijze gestuurd naar de gemeente n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan voor de basisschool die sinds 3 oktober ter inzage ligt. In haar zienswijze vraagt ’t Gieters Belang aandacht voor een tweetal zaken.

Als eerste voor het aantal stallingsplaatsen voor de fiets. Het aantal van 85 lijkt erg laag gezien de ligging van de school en het aantal kinderen dat hier naar school zal gaan. 

Daarnaast heeft ’t Gieters Belang nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. De aankoop door de gemeente Steenwijkerland van boerderij Rodermond en bijbehorende percelen leidt tot nieuwe mogelijkheden. Mede uit de onlangs gehouden enquete blijkt dat er een grote wens is vanuit het dorp om de nieuwe school te ontsluiten aan de achterzijde middels een nieuwe weg. ’t Gieters Belang vraagt de gemeente dan ook dit nadrukkelijk te overwegen.  

Lees hier de hele zienswijze van ’t Gieters Belang aan de gemeente.