Excuses van de burgemeester?

Excuses van de burgemeester?


Amsterdam en Giethoorn hebben een belangrijke overeenkomst: 'Hoe vind je een balans tussen leefbaarheid en het groeiende toerisme. Dat is onze uitdaging', aldus burgemeester Bats van Steenwijkerland.

't Gieters Belang is het hier volledig mee eens, alleen niet helemaal met de manier waarop. Het bidboek van de gemeente bevat plannen die wij toejuichen, maar ook diverse plannen waarin bewoners van Giethoorn zich niet herkennen en die naar onze verwachting juist nog meer toeristen zullen trekken. Burgermeester Bats biedt in onderstaand artikel zijn excuses aan voor het feit dat 't Gieters Belang niet is betrokken bij de totstandkoming van het bidboek. Een goed begin van een hernieuwde, frisse samenwerking na de vakantie. Het zou immers fantastisch zijn als de gemeente dankzij het bidboek veel subsidiegeld binnenhaalt. Maar besteedt dat dan ook echt aan leefbaarheid. Daarvoor is eerst een breed gedragen visie voor de toekomst van Giethoorn noodzakelijk. Daarmee gaan we graag snel aan de slag, samen met Giethoorn Onderneemt en de Gemeente.

Zie het artikel  Hoe houden we Amsterdam en Giethoorn leefbaar? in de Steenwijker Courant.
 Zie ook onze Brief aan B&W over het bidbook