Reactie op bidboek Land van Weerribben - Poort naar Overijssel

Reactie op bidboek Land van Weerribben - Poort naar Overijssel


Eind juni overhandigde wethouder Oene Akkermans het eerste exemplaar van het bidboek 'Land van Weerribben en Wieden - Poort naar Overijssel' aan Eddy van Heijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Dit bidboek is opgesteld door de gemeente Steenwijkerland en gaat onder andere in op de spreiding van toerisme en hoe de andere kernen kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Giethoorn. Om dit te bereiken is een forse subsidie aangevraagd, ’t Gieters Belang hoopt dat deze wordt toegekend.

Echter, ondanks de constructieve samenwerking met de gemeente in het laatste halfjaar, is ’t Gieters Belang niet betrokken bij de samenstelling van het bidboek. Over zowel de inhoud als het proces zijn wij zeer kritisch. Wij vrezen dat de maatregelen om het toerisme te spreiden in eerste instantie vooral zullen leiden tot een nog grotere toeristenstroom richting Giethoorn.

Juist om die reden zitten we er bovenop en waren we recent dan ook aanwezig bij het werkbezoek aan Giethoorn van onder andere staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer, Jos Vranken (Holland Marketing) en Eddy van Heijum. Om vooral onze stem te laten horen en onze zorgen over de leefbaarheid te uiten. Het betoog van Evert van Dijk om eerst een visie op te stellen, kreeg gehoor bij het gezelschap. Allereerst een visie, voordat andere activiteiten uitgevoerd kunnen worden en binnen dit proces moet de leefbaarheid voorop staan, aldus Gieters Belang voorzitter Van Dijk.

Afgelopen week hebben wij een officiële reactie verstuurd naar het college van B&W. Hierin uiten we onze blijdschap over de subsidies maar spreken we onze zorgen uit over bepaalde projecten en vooral ook onze teleurstelling in de geschade relatie. We sluiten af met de wens om na de zomer de constructieve samenwerking weer te hervatten.