Leden en niet-leden welkom bij ALV donderdag 28 juni

Leden en niet-leden welkom bij ALV donderdag 28 juni


Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de successen van de samenwerking met Gemeente Steenwijkerland en GO (Giethoorn Onderneemt), de welstandsnota en gaswinning. Omdat we zoveel mogelijk inwoners van Giethoorn willen bereiken, is de vergadering ná de pauze ook toegankelijk voor niet-leden. We gaan dan onder andere in op de enquêteresultaten over varen en reclame, het koppengeld en de ontwikkeling van een duurzame visie op Giethoorn.

De volledige agenda is als volgt:

Datum & tijd: Donderdag 28 juni 2018; aanvang 20:00 uur

Plaats: Kulturhus De Eendracht, Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 19 oktober 2017
 4. Mededelingen (aantal geregistreerde leden, aantal WABP-aanmeldingen)
 5. Mededelingen m.b.t. uitgaande post 2018
  1. Zienswijze Harmonie
  2. Fusieschool
  3. Bezwaar gaswinningslocatie Wanneperveen
 6. Financiën
 7. Bestuursopvolging en (her)verkiezing
 8. Resultaten van de werkgroepen
  1. Fase 1: Quickwins
  2. Fase 2: Visie en vervolg projecten

Pauze (± 21:00 uur):

Na de pauze (openbaar gedeelte voor iedereen toegankelijk):

 1. Status Koppengeld aanvragen 2017
  en presentatie Koppengeld aanvragen 2018 + in stemming brengen
 2. Uitkomsten enquête ´t Gieters Belang februari 2018
 3. Visie en Dorpsplan 2030
 4. Sluiting