Veel reacties op enquête: varen en reclame houden gemoederen Giethoorn bezig

Veel reacties op enquête: varen en reclame houden gemoederen Giethoorn bezig


De enquête over varen in Giethoorn, verspreid door ’t Gieters Belang, heeft zeer veel reacties opgeleverd: bijna 300. De drukte in de grachten en de gevolgen houden de inwoners van Giethoorn duidelijk bezig. Mede dankzij een oproep van GO aan haar leden om ook hun stem te laten horen ligt het aantal reacties bijna de helft hoger dan bij de eerste enquête. Daar zijn we als ’t Gieters Belang ontzettend blij mee. Immers, hoe meer reacties, hoe beter we de meningen en verhoudingen kennen en dus hoe beter we de belangen van Giethoorn kunnen behartigen. De meningen van inwoners die als (toeristisch) ondernemer in Giethoorn werkzaam zijn tellen daarbij uiteraard even zwaar mee.

 

De input is ook belangrijk voor de werkgroep Varen, waarin ’t Gieters Belang samenwerkt met GO en de Gemeente Steenwijkerland. Deze werkgroep houdt zich in het kader van de Gebiedsaanpak Giethoorn bezig met korte termijn maatregelen rondom het thema varen en de issues uit de enquête zijn binnen deze werkgroep vaak onderwerp van gesprek.

 

Fluisterbootjes welkom

Zo was er binnen de werkgroep geen duidelijk beeld van waaraan bewoners van Giethoorn zich ergeren of wat juist helemaal geen probleem is in de Dorpsgracht, tijdens bijvoorbeeld een mooie zomerdag. Wat blijkt? Slechts weinig mensen ergeren zich aan de vele fluisterbootjes (16%) of de aanwezigheid van rondvaartboten (7%). Voor de meerderheid zijn deze van harte welkom. De grootste ergernis wordt veroorzaakt door te hard varende voertuigen (66%), gevolgd door overhangend groen (57%), onhandige schippers (54%) en grote sloepen (45%). Over luidruchtige jongeren en werkboten/bokken lieten opvallend veel mensen zich neutraal uit.

 

Niet te breed graag

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente om de vaarverordening aan te passen, is gevraagd of het wenselijk is om de maximum breedte van huurboten aan te passen. 68% gaf desgevraagd aan niet te willen dat de huidige maximumbreedte vergroot wordt en nog eens 9% gaf aan dat dit maximum zelfs verkleind moet worden. Deze vraag leidde ook tot veel ‘open reacties’. Sommigen pleiten ervoor om de breedte te beperken tot de maat van Gieterse punters. Anderen geven aan dat de breedte dan ook beperkt moet worden voor inwoners zelf. Ook wordt gesuggereerd om voor brede boten alternatieve routes aan te bieden waarbij het drukke deel van de Dorpsgracht wordt gemeden.

 

Wie draait op voor de schade?

Breed of niet, het komt regelmatig voor dat verhuurboten tegen (particuliere) bruggen botsen. Hoort dat er nu eenmaal bij als je aan de gracht woont? Nee, vindt de meerderheid (58%) van de respondenten. 60% vindt dat verhuurders/rondvaartboten de verantwoordelijkheid moeten nemen en bijvoorbeeld vanuit een gezamenlijk fonds de schade vergoeden. Maar liefst 76% vindt het (ook) een goed idee als de gemeente dit oplost door aanvaarbeveiliging op de bruggen te laten plaatsen op kosten van de gemeente.

 

En nu?

In de tussentijd werkt de gemeente aan een alternatief voor de huidige vaarverordening. Wij zijn hierbij nauw betrokken en gebruiken daarbij bovenstaande waardevolle informatie over de meningen in Giethoorn zelf. Uiteraard houden we u hiervan graag op de hoogte, onder andere via onze site.

 

Reclame

Een laatste vraag ging niet over varen, maar de wijze waarop ondernemers met name in het centrum de aandacht proberen te trekken van toeristen. Wederom een vraag die tot veel extra reacties leidde. De meerderheid stoort zich aan reclame op bruggen (65%) en aan borden op het pad of de stoep (gemeentegrond, 58%), mede vanwege de veiligheid. Uitingen op eigen grond van de ondernemer worden duidelijk als minder storend ervaren (slechts 12%). Regelmatig wordt opgemerkt dat de vele borden etc. de authenticiteit van het dorp aantasten en dat het geen kermis moet worden. Uitingen beter op elkaar afstemmen en inpassen in het dorpsbeeld wordt daarbij als mogelijke oplossing gezien. Met daarbij de opmerking dat het belangrijk is dat ondernemers zich kunnen blijven onderscheiden.

 

Handhaving

Opvallend is dat zowel de vragen over varen als over reclame veel opmerkingen ontlokken over het gebrek aan handhaving. Een extra uitdaging dus voor de gemeente Steenwijkerland om niet alleen beleid en regelgeving voor Giethoorn te optimaliseren, maar dit ook te handhaven.

Nieuwsgierig naar alle details? Bekijk de exacte vraagstelling en alle resultaten inclusief alle toelichtingen hier:

resultaten enquete 2018-1