In gesprek met de Gemeenteraad

In gesprek met de Gemeenteraad


Afgelopen maandag heeft omgevingsregisseur Bert Kleen, samen met de besturen van ’t Gieters Belang en GO, de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen die de gemeente, ’t Gieters Belang en GO in gang hebben gezet. Naast de huidige aanpak is met de raadsleden gesproken over de rol die de raad heeft in het proces. Naast de huidige aanpak is met de raadsleden gesproken over de rol die de raad heeft in het proces.

GO en GB hebben de avond en te bespreken thema’s ingeleid door het houden van een korte quiz. Thema’s varen, B&B, groei van het toerisme en verkeer & veiligheid  werden zo op een luchtige wijze aan de orde gesteld.

Wethouder Brus benadrukte dat er vooral ruimte moet zijn voor het dorp om ideeën en een visie te ontwikkelen. Waarbij natuurlijk gediscussieerd werd over hoe zich ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling verhoudt tot de rol van de gemeenteraad in het besluitvormingsproces.  Geconcludeerd werd dat er een spanningsveld ontstaat op het moment dat visie binnen werkgroepen wordt ontwikkeld, daar ook consensus over is, maar de gemeenteraad mogelijk niet tijdig is betrokken bij het ontwikkelen van ideeën.

Diverse raadsleden zijn aan bod geweest over hoe zij hun rol zien in het proces, wanneer zij betrokken willen worden en wanneer zij mogelijk ook de mogelijkheid moeten hebben voor het stellen van kaders. Conclusie: het is belangrijk de gemeenteraad in een vroeg stadium te informeren en daarnaast heeft de raad behoefte aan onderbouwing en  beschikbaarheid op basis van voldoende feiten.