Veel reacties op enquête 't Gieters Belang

Veel reacties op enquête 't Gieters Belang


Belangrijkste agendapunt tijdens algemene ledenvergadering op 19 oktober


Binnenkort zullen we de resultaten bekend maken van de onlangs gehouden eerste enquête van ’t Gieters Belang. We kunnen al wel melden dat we zeer veel reacties hebben mogen ontvangen! Een ongelooflijk hoge respons, wat aantoont dat de onderwerpen zeker leven in Giethoorn. Voorafgaand aan de enquête hebben we enkele weken eerder alle inwoners opgeroepen zich aan te melden om onder andere middels onze enquêtes mee te kunnen praten over heden en toekomst van Giethoorn.

En dat is dus gebeurd. Daar zijn we bij ’t Gieters Belang ontzettend blij mee, want alleen als we goed weten wat de inwoners willen, kunnen we de belangen van Giethoorn goed vertegenwoordigen. Fijn is daarom ook dat veel mensen in eigen woorden een (uitgebreide) toelichting hebben gegeven waar we nog meer van kunnen leren over wat er in Giethoorn leeft. Dit kunnen we meenemen in een van de vervolgenquêtes die we regelmatig zullen houden.

Als we alle antwoorden hebben geanalyseerd gaan we de resultaten bekend maken in de pers en social media. En natuurlijk zullen deze uitgebreid aan bod komen tijdens de algemene ledenvergadering op 19 oktober a.s. Niet alleen de uitkomsten zelf, maar uiteraard ook wat we ermee willen doen, zoals het bepalen van de prioriteiten.

Andere agendapunten zijn -onder voorbehoud-  bijvoorbeeld samenwerking met de gemeente (status van het Masterplan), onderhoud van paden en bruggen (planning van werkzaamheden), de fusieschool (nieuwe ontwikkelingen) en de Whatapp Buurtpreventieapp (binnenkort worden borden geplaatst)

De volledige agenda, tijd en locatie zullen we bekend maken in de volgende editie van Gieters Nijs. Zet u hem alvast in uw agenda?

Donderdagavond 19 oktober: algemene ledenvergadering van ’t Gieters Belang.