REMINDER: kom a.s. woensdag 24 mei naar de ALV

REMINDER: kom a.s. woensdag 24 mei naar de ALV


Woensdagavond 24 mei a.s. organiseren wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 19 mei 2022
 4. Bestuursopvolging
 5. Financiën
  - Vaststellen kascommissie voor 2023
 6. Koppengeld
 7. Focus activiteiten ‘t Gieters Belang
  - Wonen herbevestiging Zuiderbasisschool
  - Watervillaparck Giethoorn
  - Reclame
  - Parkeren
  - Varen
  - Loswal
  - Herontwikkeling Gieterse Polder en Centrumgebied
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Locatie: Kulturhus de Eendracht 

Vanaf: 20.00 uur laatste nieuws