Einde aan fietsverbod Binnenpad

Einde aan fietsverbod Binnenpad


In de zomer heeft het Gemeentelijk Beleidsteam in verband met de coronacrisis op een aantal fietspaden in Steenwijkerland maatregelen genomen om de drukte in de zomer(vakantie) te reguleren. Daarnaast stelde het Gemeentelijk Beleidsteam een invaarbeperking in Giethoorn in.

Deze maatregelen bleven ook van kracht tijdens de herfstvakantie.

De zomer en de vakanties zijn voorbij en daarmee behoort ook de drukte op de fietspaden en op het water tot het verleden.

Het Gemeentelijk Beleidsteam heeft daarom besloten om de bebording, waarop de maatregelen staan, zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Uiteraard blijven de huidige coronamaatregelen van het Rijk onverminderd van kracht.

De bebording op de volgende fietspaden wordt verwijderd:

  • Schutsloterpad in Belt-Schutsloot (eenrichtingsverkeer)
  • Fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Kooibomenpad (eenrichtingsverkeer)
  • Fietspad Jonenweg (eenrichtingsverkeer)
  • Fietspad Kalenbergerpad (eenrichtingsverkeer)
  • Fietspad langs de gracht in Dwarsgracht (fietsverbod)
  • Fietspaden Binnenpad, Zuiderpad en Langesteeg in Giethoorn (gedeeltelijk fietsverbod)

Daarnaast wordt de bebording voor de invaarbeperking in Giethoorn verwijderd.