3 bestemmingen voor Koppengeld 2020

3 bestemmingen voor Koppengeld 2020


Dit jaar zijn 3 aanvragen binnengekomen voor Koppengeld, een subsidie van de gemeente Steenwijkerland (zie project-besteding-koppengeld). Normaliter worden deze tijdens de ALV gepitcht en de ervaring leert dat er dan voor wordt gekozen dat alle aanvragen worden gehonoreerd. Mits er voldoende geld beschikbaar is uiteraard.
 
Omdat de ALV tot nader orde is uitgesteld vanwege Corona en we de aanvragen niet te lang wilden laten wachten, zijn we afgeweken van de normale procedure en hebben de honorering van elk van de 3 aanvragen in gang gezet via de gemeente.
 
Het gaat om:
De Brink: voor opknappen en verbeteren - € 4.000,- (zie ook opknappen en verbeteren de Brink)
Stichting De Koornmeule: voor de kosten van het oprichten van een stichting - € 925,-
De Buuzepolle: voor het maken van een opverkapping voor scootmobielen - € 3.250,-