Brief aan gemeente over Corona maatregelen in Giethoorn

Brief aan gemeente over Corona maatregelen in Giethoorn


De afgelopen weken hebben de Gemeente Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang, in een speciaal hiervoor gevormde werkgroep, verschillende gesprekken gevoerd over de Corona perikelen. Uit deze werkgroep kwamen verschillende ideeën naar voren. Een hiervan was een door de gemeente geopperd ticketsysteem, een ander het invoeren van eenrichtingsverkeer langs de dorpsgracht. Deze opties hebben we binnen ons bestuur uitgebreid besproken en vervolgens hebben we onze mening middels een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt. Een brief waarin we natuurlijk ook reageren op het door de gemeente ingestelde fietsverbod, maar die vooral ingaat op onze zorgen over de 1,5 meter samenleving in Giethoorn. We benadrukken dat wij er voorstander van zijn dat de Gieterse economie langzaamaan weer kan opstarten en ondernemers hun bedrijfsactiviteiten op kunnen pakken. Maar uitgangspunt daarbij moet in onze ogen zijn dat bij alle ontwikkelingen/ activiteiten de volksgezondheid van bewoners en bezoekers gewaarborgd moet zijn! We geven in de brief knelpunten aan en schetsen mogelijke scenario's, telkens met de 1,5 meter afstand in ons achterhoofd. 

Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen stapsgewijs worden versoepeld. Dit is goed nieuws voor de ondernemers en natuurlijk ook voor bewoners die graag gebruik willen maken van bijvoorbeeld horeca, kappers, buitensport etc. Is onze brief daarmee ingehaald door de actualiteit? Nee, wij staan nog steeds achter onze standpunten. Juist nu het motto 'blijf zoveel mogelijk thuis' wordt vervangen door 'vermijd drukte'. Immers, de versoepeling van de algemene maatregelen zal zeker leiden tot grotere drukte in Giethoorn, waardoor de 1,5 meter in het gedrang kan komen. Tenzij de gemeente passende maatregelen neemt, waartoe wij oproepen in onze brief. Zoals een reserveringssysteem, wat goed aansluit bij de gisteren door Rutte gepresenteerde nieuwe maatregelen voor horeca en musea waarvoor reeds gaat gelden dat vooraf reserveren/kaartje kopen verplicht zal zijn, indien deze met ingang van 1 juni weer open mogen.

We verwachten dat de gemeente alle reacties uit het dorp gebruikt om een zorgvuldig afgewogen besluit te nemen en gericht anticipeert op nieuwe ontwikkelingen.

Lees hier onze brief.

Aanvulling: 't Gieters Belang is nadrukkelijk niet betrokken bij de publicaties in de media naar aanleiding van onze brief en kunnen dan ook niet niet verantwoordelijk worden gehouden van de inhoud hiervan. Wij hebben géén contact gehad met De Telegraaf die onterecht de suggestie wekt dat de gemeente hierover al een besluit heeft genomen.laatste nieuws