De Gieterse Koornmeule komt terug!

De Gieterse Koornmeule komt terug!


Stichting De Gieterse Koornmeule, een ambitieus initiatief van vrijwilligers, is opgericht om de Koornmeule te reconstrueren naar de oorspronkelijke staat. De gemeente heeft met de provincie Overijssel in de Leefbaar Giethoorn Deal geld beschikbaar gesteld om de molenstomp te voorzien van een kap met wieken. De stichting heeft op woensdag 30 november 2022 haar bidbook aangeboden aan wethouder Bram Harmsma. Op de website van de stichting is meer info te vinden over de historie en de plannen en uiteraard het bidboek zelf. Zie gietersekoornmeule.nl